Thursday, April 11, 2013

Tim Asyaabab Solo Lolos Ing Liga Danone

MANTEB.com
- Tim sepakbola Asyaabab Solo ingkang tandhing ing liga Danone Nation Cup 2013 dados salah setunggaling wakil Kitha Surakarta ing kualifikasi Jawa Tengah. Tim bal-balan lare-lare ingkang markasipun ing alun-alun kidul menika saged lolos saking babak penyisihan. Kangge tata-tata ngadhepi kualifikasi Jateng, para pemain Assyabab Solo nyengkut gladhenipun saben sonten ing Alun-alun Kidul Surakarta.

kanthi pawitan greget ingkang makantar-kantar lare-lare saking sakathahing kampung ing wewengkon Sala iring kidul tim SSB Assyabab Solo saged dados wakil ing ajang babak kualifikasi Liga Danone Nations Cup 2013. SSB Asyaabab sampun lolos saking babak pra kualifikasi ingkang dipungelar ing Stadion Abu Bkrain Magelang, minggu 7 April 2013 kepengker. Kados ingkang ketingal ing lapangan Alun-alun Kidul Keraton Surakarta, kanthi pirantos gladhen ingkang prasaja, para pemain Assyabab ingkang racakipun lare klairan taun 2001 nindakaken gladhen kanthi dipun arahaken dening pelatih teknik cacah kalih saha pelatih kipper setunggal. Model gladhenipun sami kalian tim-tim bal-balan lare sanesipun. Sinaosa kirang pirantos, ananging gregetipun kangge majeng pancen sampun ketingal. Manajer tim Asyaabab Solo, Fauzi Baraja nelakaken pasamektan kangge ndherek Danone Nations Cup sampun katindakaken setaun. Ing dinten minggu enjing tim menika nggelar ujicoba segitiga kalian tim bal-balan lare sanesipun ing Kitha Surakarta. Kangge gladhen menapa dene tetandhingan ujicoba, SSB Asyaabab ngginakaken lapangan Alun-alun Kidul Surakarta. Sawetawis babak pra kualifikasi Danone Nations Cup (DNC) 2013 wewengkon Jateng sampun dipun gelar ing kitha cacah sekawan ing dinten minggu tanggal 7 April 2013. Kitha cacah sekawan kasebat inggih menika Semarang ingkang dipun dhereki tim cacah wolung dasa enem ing Stadion Citarum Semarang saha Lapangan Sidodadi Semarang. Ing Stadion Abu Bakrin kanthi tim cacah wolung dasa pitu, ing Stadion Wergu Wetan Kudus sarta ing Stadion M Sarengat Kabupaten Batang. Saking pra kualifikasi dipun pendhet tim cacah kawan dasa wolu kangge ndherek kualifikasi wewengkon Jateng ing Stadion Citarum Semarang tanggal 13 ngantos 14 April 2013.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...